TMSF Koza-İpek Holding’e ait yalıyı satışa çıkardı: İşte fiyatı!

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek’in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran’da ihale düzenlenecek. İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

TMSF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “KDV Kanununun 17/4-r maddesinin 7456 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli uyarınca KDV istisnası uygulanacaktır.

Taşınmazların Özellikleri: Taşınmazlar, Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, No: 11 ve 11/A, Beşiktaş/İstanbul açık adresinde yer almaktadır.

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmakta olup

– 2.derece eski eser niteliğindeki “Beyaz Köşk”, 2 bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat + çatı katı + teras katından oluşmakta olup mevcutta yaklaşık brüt 695 m² kapalı kullanım alanına ve 208 m² de teras alanına sahiptir. 2. bodrum katta; hol, 2 adet oda, 2 adet banyo, mutfak nişi ve teras, 1.bodrum katta; hol, 2 adet oda ve 2 adet banyo, zemin katta; giriş, salon, yemek salonu, mutfak ve WC, 1. normal katta; hol, 5 adet oda, 5 adet banyo ve 2 adet balkon, çatı katında; hol, 2 adet oda, banyo ve teras, teras katında; hol ve teras bulunmaktadır.

“TAŞINMAZLAR MEVCUTTA BOŞ DURUMDADIR”

– “Kahverengi Köşk” olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin kat + 1 normal kattan oluşmakta olup yaklaşık brüt 230 m² kapalı kullanım alanına sahiptir. Zemin katta; salon, banyo, oda, giyinme odası, WC ve balkon, normal katta; hol, 3 adet oda, giyinme odası, banyo ve 2 adet WC mevcuttur. Ayrıca parsel üzerinde kış bahçesi ve teknik alanlar da yer almaktadır. (kazan dairesi-pompa odası, depo, havuz-makine dairesi, kazan dairesi, jeneratör odası, otopark, personel odaları, tünel, güvenlik odası)

Satışa konu 1259 ada 133 parsel üzerinde mevcutta müştemilat bulunmakta olup anılan parsel köşkün bahçesi olarak kullanılmaktadır. Ancak söz konusu parselde eskiden var olan yapı tescil edilmiş ve yapının koruma grubu II olarak belirlenmiştir. Tescil edilen yapıya ait restitüsyon projesi onaylanmış olup projeye göre yapı bodrum kat + zemin kat + normal kat olmak üzere 3 katlı ve 502 m² alanlıdır.

Taşınmazlar, “2. Grup Tescilli Eser” niteliğini, 13.04.1989 tarihli ve 1093 sayılı 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurul Kararı ile kazanmıştır.

Taşınmazlar mevcutta boş durumdadır.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre söz konusu parseller, 22.07.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında “Kültürel Tesis Alanı” ve “Yol”da kalmaktadır.

Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecektir. Peşin bedel üzerinden TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Satış ihalesine katılabilmek için muhammen peşin satış bedelinin % 5‘i oranındaki teminat Koza-İpek Holding AŞ’nin T.C. Ziraat Bankası AŞ Balgat Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR69 0001 0027 7757 4025 6051 25 IBAN hesabına yatırılacaktır.

Teminat olarak; Nakit TL veya asgari 2 ay süreli geçici banka teminat mektubundan birisi verilecektir. Satışın onaylanması halinde ŞİRKET hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında değerlendirilir.

ŞİRKET, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

İhale ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.

İhaleye katılanlar şartnameyi, şartname ekini ve ilan metnini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınacaktır.

Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.

Taşınmazların ihalesine katılabilmek için şartnamenin teklif rakamının yazılı olduğu kısmı ile istekliye ait bilgileri içeren kısımlarının doldurularak ve her sayfası imzalanarak eklenecek belgelerle birlikte 25.06.2024 tarihi saat 17:00’a kadar Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 143 Şişli/İSTANBUL adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan ihale alıcısı ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediği veya satın almaktan vazgeçtiği takdirde, muhammen bedel üzerinde teklif verilmiş olmak kaydıyla ŞİRKET, ikinci en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir.

İhale şartnamesi internet sitemizde satış ilanları bölümünde yayımlanmaktadır. Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir